Υγειονομική Μέριμνα

τηλέφωνα επικοινωνίας με την Υγειονομική Μέριμνα 210 85 44 464-5 • Ψαρουδάκη 1-3, 104 45 Αθήνα

 

Η Υγειονομική Μέριμνα, Ιδιωτικό Γραφείο Δημόσιας Υγιεινής ιδρύθηκε το 1995.

Η αποστολή μας ως Επόπτες Δημόσιας Υγείας είναι να ανιχνεύουμε και να επισημαίνουμε τα υγειονομικά προβλήματα μελετώντας τόσο τους τρόπους όσο και τα μέσα αντιμετώπισής τους.

Η εταιρεία μας επιθεωρήθηκε και συμμορφώνεται με τις απιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015 Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας και ISO 14001:2001 Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος.

Ως άτομα ειδικά εκπαιδευμένα στον τομέα της πρόληψης με υπευθυνότητα και συνέπεια αναλαμβάνουμε:

 • Την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων:
  ✔ Εντομοκτονίας-μυοκτονίας σε κατοικημένους χώρους
  ✔ Καθαρισμού και απολύμανσης δεξαμενών νερού,πύργων ψύξης,δεξαμενών υδρομαλάξεων(spa) κλπ
  ✔ Απολυμάνσεων νοσοκομείων,σχολείων,ξενοδοχείων,μεταφορικών μέσων κλπ

 • Δειγματοληψία νερού και τροφίμων

 • Την οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων

 • Ως υγειονομικοί σύμβουλοι:
  ✔ Τη διαδικασία για τη γνωστοποίηση καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
  ✔ Την εκπόνηση μελέτης και εφαρμογή συστήματος ΗACCP
  ✔ Σύνταξη διαγραμμάτων ροής
  ✔ Οργάνωση και τήρηση αρχείων αυτοελέγχου
  ✔ Ενημέρωση σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις της νομοθεσίας
  ✔ Την εκπαίδευση εργαζομένων σε επιχειρήσεις τροφίμων ή ποτών

Η εργασία μας έχει αποδειχθεί αποτελεσματική. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη συνεργασία μας με Περιφέρειες, Δήμους, Αεροδρόμια, Εστιατόρια, Κέντρα Υγείας, Νοσοκομεία, Κλινικές, Σχολεία, Παιδικούς Σταθμούς, Κατασκηνώσεις, Στρατιωτικές Μονάδες, Ξενοδοχεία, Μεγάλες Εκδοτικές Εταιρείες, Εργοστάσια, Βιομηχανίες κ.τ.λ.

 

 
Μυοκτονία Απεντόμωση Απολύμανση Εφαρμογή HACCP

Μυοκτονία

Αντιμετωπίστε τα προβλήματα με ποντίκια και αρουραίους

Απεντόμωση

Θέλετε να ησυχάσετε μια για πάντα από τα έντομα;

Απολύμανση

Ολοκληρωμένες λύσεις στην απολύμανση νοσοκομείων, σχολείων, ΜΜΜ κλπ.

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Εκπαίδευση στην υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων, διαγράμματα ροής, αρχεία αυτοελέγχου.

Μυοκτονία Απεντόμωση Απολύμανση Εφαρμογή HACCP
Η μυοκτονία πραγματοποιείται με τη χρήση δολωμάτων wax blocks. Τα δολώματα τοποθετούνται...
Η καταπολέμηση των εντόμων είναι απαραίτητη, αφού είναι φορείς παθογόνων μικροοργανισμών...
Ο καθαρισμός και η υγιεινή των χώρων συνάθροισης κοινού και μέσων μαζική μεταφοράς αποτελεί πρώτιστη άναγκη.
Οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
περισσότερες πληροφορίες για τη Μυοκτονία περισσότερες πληροφορίες για την απεντόμωση περισσότερες πληροφορίες για την απολύμανση περισσότερες πληροφορίες για την οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 

HACCP

HACCP (Hazard Analysis - Critical Control Points // Ανάλυση Κινδύνων Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου)

 
Social Buttons bookmark Υγειονομική Μέριμνα youtube Υγειονομική Μέριμνα facebook Υγειονομική Μέριμνα Εκτύπωση της Σελίδας του diagnoexpert.com twitter Υγειονομική Μέριμνα bookmark Υγειονομική Μέριμνα youtube Υγειονομική Μέριμνα facebook Υγειονομική Μέριμνα Εκτύπωση της Σελίδας του diagnoexpert.com twitter Υγειονομική Μέριμνα
© 2016 Υγειονομική Μέριμνα • τηλ: 210 85 44 464 - 5 • fax: 210 85 44 464 | Ψαρουδάκη 1-3, 104 45, Αθήνα