Απολύμανση
 

Υγειονομική Μέριμνα

Οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων

 

Αναλαμβάνουμε την οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων:

σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων για εργαζόμενους επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

παροχής υπηρεσιών πρόληψης αγωγής και προαγωγής της υγείας:

σε σχολεία για την ανάπτυξη υγιεινολογικής συνείδησης των μαθητών πάνω σε θέματα όπως:

 • Ατομική υγιεινή
 • Στοματική υγιεινή
 • Διατροφή και υγεία
 • Σχολικά κυλικεία
 • Πρώτες Βοήθειες
 • Οικιακά ατυχήματα
 • Σχολικά ατυχήματα
 • Κάπνισμα
 • Ναρκωτικά
 • Aids
 • Περιβάλλον και ανακύκλωση

Οι παρουσιάσεις γίνονται με σύγχρονα εποπτικά μέσα ενώ στο τέλος γίνεται και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων με τη χρήση ερωτηματολογίων.

σε ομάδες εργαζομένων του δήμου π.χ. εργάτες καθαριότητας με σκοπό την ευαισθητοποίησή τους, τη διαμόρφωση υγιεινών στάσεων και συμπεριφορών και την προαγωγή της υγείας στο χώρο εργασίας. Τα θέματα αφορούν στην υγιεινή και ασφάλεια εργασίας.

σε ομάδες πολιτών στις διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις του δήμου για θέματα που αφορούν στη Δημόσια και Περιβαλλοντική Υγεία.

 

 
Απολύμανση δεξαμενών νερού Απολύμανση SPA, ψυκτών, πισινών, υδρομασάζ Απολύμανση νοσοκομείων, σχολικών κτιρίων, χώρων μαζικής εστίασης
 

 

Η εργασία μας έχει αποδειχθεί αποτελεσματική. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη συνεργασία μας με Περιφέρειες, Δήμους, Αεροδρόμια, Εστιατόρια, Κέντρα Υγείας, Νοσοκομεία, Κλινικές, Σχολεία, Παιδικούς Σταθμούς, Κατασκηνώσεις, Στρατιωτικές Μονάδες, Ξενοδοχεία, Μεγάλες Εκδοτικές Εταιρείες, Εργοστάσια, Βιομηχανίες κ.τ.λ.

 
Social Buttons bookmark Υγειονομική Μέριμνα youtube Υγειονομική Μέριμνα facebook Υγειονομική Μέριμνα Εκτύπωση της Σελίδας του diagnoexpert.com twitter Υγειονομική Μέριμνα bookmark Υγειονομική Μέριμνα youtube Υγειονομική Μέριμνα facebook Υγειονομική Μέριμνα Εκτύπωση της Σελίδας του diagnoexpert.com twitter Υγειονομική Μέριμνα
© 2016 Υγειονομική Μέριμνα • τηλ: 210 85 44 464 - 5 • fax: 210 85 44 464 | Ψαρουδάκη 1-3, 104 45, Αθήνα