HACCP
 

Υγειονομική Μέριμνα

Υγειονομικοί Σύμβουλοι - Φάκελοι συστήματος HACCP

 

Ώς Eπόπτες Δημόσιας Υγείας με γνώση και εμπειρία στην εφαρμογή της Υγειονομικής Νομοθεσίας σας ενημερώνουμε σχετικά με:

 1. Τις προυποθέσεις κάτω απο τις οποίες μπορεί να λειτουργήσει μια επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος με την οποία επιθυμείτε να ασχοληθείτε . Πχ προέλεγχος καταστήματος.
 2. Τη Γνωστοποίηση λειτουργίας καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Θεάτρων και Κινηματογράφων.
 3. Τις τρέχουσες εξελίξεις της υγειονομικής νομοθεσίας (συμπληρώσεις - τροποποιήσεις υγειονομικών διατάξεων κλπ)
 4. Την εφαρμογή συστήματος HACCP, την τήρηση αρχείων αυτοελέγχου.

Οι επιχειρήσεις τροφίμων υποχρεούνται από τη νομοθεσία να εφαρμόζουν ένα σύστημα το οποίο θα διασφαλίζει ότι τα προϊόντα τα οποία παράγονται είναι απόλυτα υγιεινά και ασφαλή. Ένα τέτοιο σύστημα είναι το σύστημα H.A.C.C.P. (Hazard Analysis - Critical Control Points // Ανάλυση Κινδύνων – Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου). Το σύστημα HACCP θα πρέπει να συμπληρώνεται με κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής, με τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού στους κανόνες αυτούς και με ένα σύστημα ελέγχου που θα διασφαλίζει τη σταθερή τήρηση των παραμέτρων αυτών.

 

Ο ΣΥΣΤΗΜΑ HACCP ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΜΕΛΕΤΗΣ) HACCP

 • Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα προληπτικού ελέγχου, που εφαρμόζεται στη διαδικασία παραγωγής ενός συγκεκριμένου τροφίμου, με στόχο τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας του τροφίμου.
 • Καλύπτει όλα τα στάδια παραγωγικής διαδικασίας, από την παραλαβή των πρώτων υλών μέχρι και την τελική χρήση του προϊόντος από τους καταναλωτές.

Με την εφαρμογή του συστήματος HACCP, επιτυγχάνεται:

 • Αυξημένη εμπιστοσύνη όσον αφορά στην ασφάλεια των προϊόντων. 
 • Έγκαιρη διάγνωση των κινδύνων με αποτέλεσμα τη μείωση των ελαττωματικών προϊόντων και τη αποφυγή λαθών, τα οποία μπορεί να αποβούν μοιραία.
 • Τεκμηρίωση προς τρίτους της συμμόρφωσης με προδιαγραφές, κώδικες πρακτικής και τη νομοθεσία.

Στις επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν συστήματα αυτοελέγχου ή όταν διαπιστωθεί η μη ορθή εφαρμογή των συστημάτων αυτοελέγχου,όπως αυτά προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία με συνέπεια τη διακινδύνευση της ασφάλειας των τροφίμων και της Δημόσιας Υγείας,επιβάλλεται πρόστιμο και ορίζεται προθεσμία συμμόρφωσης.

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων:

 1. Οφείλουν να αποδεικνύουν ότι συμμορφόνωνται και να διατηρούν έγγραφα και φακέλους ενημερωμένα ανά πάσα στιγμή.
 2. Πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που χειρίζονται τα τρόφιμα εκπαιδεύονται σχετικά με την υγιεινή των τροφίμων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Κανονισμός Ε.Ε. 852/2004 , Υ1γ/Γ.Π/οι.47829/τ.β’ 2161/23-06- 2017)
 
Απολύμανση δεξαμενών νερού Απολύμανση SPA, ψυκτών, πισινών, υδρομασάζ Απολύμανση νοσοκομείων, σχολικών κτιρίων, χώρων μαζικής εστίασης
 
 

Όλοι οι χώροι μαζικής εστίασης είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τα παρακάτω αρχεία:

Αρχείο Επιχείρησης Προσωπικού

 • Άδειες λειτουργίας της επιχείρησης & βιβλιάρια υγείας
 • Εκπαίδευση Προσωπικού Α’ επιπέδου στις παρακάτω ενότητες: Ατομική υγιεινή, υγιεινή χώρων, υγιεινή εξοπλισμού, έλεγχοι κατά την παραλαβή των πρώτων υλών, αποτελεσματική συνεργασία των εργαζομένων για την προετοιμασία και παρασκευή του φαγητού, κίνδυνοι κατά την προετοιμασία του φαγητού, χειρισμός του έτοιμου φαγητού, διαδικασίες υγιεινής και ασφάλειας που προβλέπονται από το σύστημα HACCP, το ασφαλές σερβίρισμα του φαγητού
 • Κώδικας & Οδηγός Υγιεινής

Αρχείο εντομοκτονίας – μυοκτονίας

 • Αριθμός αδείας απεντόμωσης και μυοκτονίας του υπεύθυνου επιστήμονα
 • Κάτοψη της εγκατάστασης με επισήμανση των δολωματικών σταθμών
 • Περιγραφή - Οδηγίες χρήσεως (prospectus) και κανόνες ασφαλείας (safety data sheets) των χρησιμοποιούμενων φαρμάκων
 • Συμβόλαιο με εταιρεία μυοκτονίας - εντομοκτονίας
 • Δελτία Ελέγχου μυοκτονίας - εντομοκτονίας (καταγράφονται τα αποτελέσματα ελέγχου των παγίδων- καταγράφονται και τα αρνητικά)
 • Πιστοποιητικά εντομοκτονίας - μυοκτονίας.

Αρχείο Καθαρισμού & Απολύμανσης 

 • Ημερήσιο, εβδομαδιαίο και περιοδικό πρόγραμμα απολυμάνσεων
 • Οδηγίες χρήσης των απορρυπαντικών και απολυμαντικών
 • Έλεγχο αποτελεσματικού καθαρισμού και απολύμανσης
 • Ορισμό υπευθύνου και αρμοδίων για τον καθαρισμό και την απολύμανση

Αρχείο Τελικών Προϊόντων

 • Εργαστηριακές αναλύσεις τελικών προϊόντων
 • Παράπονα πελατών

Αρχείο Νερού

 • Κάτοψη με παροχές πόσιμου και μη πόσιμου νερού (γίνεται διάκριση μεταξύ κρύου και ζεστού)
 • Αναλύσεις νερού

Αρχείο Εξοπλισμού

Αρχείο Προϊόντων (δεκτή και η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση)

Αρχείο Διαδικασιών (Διαγράμματα ροής)

Αρχείο Καταγραφής Θερμοκρασιών (δεκτό και το ηλεκτρονικό αρχείο)

Αρχείο Αξιολόγησης Κινδύνων

 • Αρχείο Προσδιορισμού κινδύνων – αξιολόγησης – προληπτικών ενεργειών
 • Προσδιορισμό κρίσιμων σημείων
 • Προσδιορισμό κρίσιμων ορίων
 • Παρακολούθηση
 • Διορθωτικές ενέργειες
 • Επαλήθευση
 • Τεκμηρίωση

 

 
Μυοκτονία Απεντόμωση Απολύμανση Εφαρμογή HACCP

Μυοκτονία

Αντιμετωπίστε τα προβλήματα με ποντίκια και αρουραίους

Απεντόμωση

Θέλετε να ησυχάσετε μια για πάντα από τα έντομα;

Απολύμανση

Ολοκληρωμένες λύσεις στην απολύμανση νοσοκομείων, σχολείων, ΜΜΜ κλπ.

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Εκπαίδευση στην υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων, διαγράμματα ροής, αρχεία αυτοελέγχου.

Μυοκτονία Απεντόμωση Απολύμανση Εφαρμογή HACCP
Η μυοκτονία πραγματοποιείται με τη χρήση δολωμάτων wax blocks. Τα δολώματα τοποθετούνται...
Η καταπολέμηση των εντόμων είναι απαραίτητη, αφού είναι φορείς παθογόνων μικροοργανισμών...
Ο καθαρισμός και η υγιεινή των χώρων συνάθροισης κοινού και μέσων μαζική μεταφοράς αποτελεί πρώτιστη άναγκη.
Οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
περισσότερες πληροφορίες για τη Μυοκτονία περισσότερες πληροφορίες για την απεντόμωση περισσότερες πληροφορίες για την απολύμανση περισσότερες πληροφορίες για τον καθαρισμό και την απολύμανση δεξαμενών νερού
 

Η εργασία μας έχει αποδειχθεί αποτελεσματική. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη συνεργασία μας με Περιφέρειες, Δήμους, Αεροδρόμια, Εστιατόρια, Κέντρα Υγείας, Νοσοκομεία, Κλινικές, Σχολεία, Παιδικούς Σταθμούς, Κατασκηνώσεις, Στρατιωτικές Μονάδες, Ξενοδοχεία, Μεγάλες Εκδοτικές Εταιρείες, Εργοστάσια, Βιομηχανίες κ.τ.λ.

 
Social Buttons bookmark Υγειονομική Μέριμνα youtube Υγειονομική Μέριμνα facebook Υγειονομική Μέριμνα Εκτύπωση της Σελίδας του diagnoexpert.com twitter Υγειονομική Μέριμνα bookmark Υγειονομική Μέριμνα youtube Υγειονομική Μέριμνα facebook Υγειονομική Μέριμνα Εκτύπωση της Σελίδας του diagnoexpert.com twitter Υγειονομική Μέριμνα
© 2016 Υγειονομική Μέριμνα • τηλ: 210 85 44 464 - 5 • fax: 210 85 44 464 | Ψαρουδάκη 1-3, 104 45, Αθήνα