Μυοκτονία
 

Υγειονομική Μέριμνα

Μυοκτονία

 

Η καταπολέμηση των τρωκτικών αποτελεί επιτακτική ανάγκη, τόσο από πλευράς Δημόσιας Υγείας, όσο και από στενά οικονομική άποψη. Γιατί εκτός από το γεγονός ότι, είναι φορείς σοβαρών επιδημικών νόσων (όπως πανώλη, ενδημικός εξανθηματικός τύφος, σαλμονέλωση, αιμορραγικός ίκτερος, τριχινίαση, λεπτοσπείρωση, κλπ), προκαλούν και ανυπολόγιστες οικονομικές φθορές.

Η καταπολέμηση των τρωκτικών παρουσιάζει ιδιαιτερότητες εξαιτίας των κύριων χαρακτηριστικών που έχουν όπως: απίθανη όσφρηση, καχυποψία, ταχύτατη αναπαραγωγή (μέσα σε ένα χρόνο εάν ένα ζευγάρι αφεθεί ανενόχλητο μπορεί να δώσει μια κοινωνία 20.000 ατόμων).

Οι ποντικοί που ζουν στο περιβάλλον του ανθρώπου διακρίνονται σε τρία είδη:

Rattus Norvegicus
Rattus Rattus (της οροφής)
Mus Musculus

Από αυτά τα είδη ο πιο διαδεδομένος είναι ο μικρός οικιακός ποντικός. Μεγάλοι πληθυσμοί ποντικών αναπτύσσονται σε χώρους όπου υπάρχει αφθονία τροφής, σε αγροτικές περιοχές, σε εμπορικά τμήματα πόλεων και σε ακάλυπτους χώρους αποθέσεως απορριμμάτων. Οι ποντικοί είναι καλοί αναρριχητές σε καλώδια, στο εξωτερικό ή εσωτερικό των σωλήνων, σε κατακόρυφες τραχειές κυρίως επιφάνειες. Επίσης δεν διστάζουν να περάσουν από υγρά εμπόδια όπως είναι το σιφόνι των αποχωρητηρίων από τους υπονόμους.

 

 
rattus norveginus rattus rattus mus musculus
Rattus norvegicus Rattus rattus Mus musculus
 

Οι μέθοδοι καταπολέμησης μπορούν να καταταχθούν σε δύο ομάδες:

Προληπτικά μέτρα εξυγιάνσεως (γενική καθαριότητα σε τακτά χρονικά διαστήματα, φύλαξη των τροφίμων σε ασφαλή μέρη, απομάκρυνση των τροφών στους κάδους απορριμμάτων, προστασία ανοιγμάτων, αποκλεισμός διόδου μέσα από σιφώνια κλπ.


Μυοκτονία - Οι ποντικοί έχουν καλά αναπτυγμένη όσφρηση και γι’ αυτό πρέπει να χρησιμοποιούνται δολώματα με ευχάριστη γεύση. Συνήθως παίρνουν την τροφή σε μικρά τεμάχια και καταφεύγουν στα καταφύγιά τους.
Η αποτελεσματική μυοκτονία πραγματοποιείται με χρήση δολωμάτων wax blocks (κέρινοι κύβοι). Τα δολώματα τοποθετούνται σε δολωματικούς σταθμούς οι οποίοι έχουν τα εξής πλεονεκτήματα:

  1. Έχουν άριστη αποτελεσματικότητα
  2. Δε θέτουν σε κίνδυνο τη Δημόσια Υγεία αφού το δόλωμα δεν είναι εκτεθειμένο όπως σε άλλες περιπτώσεις π.χ. ποντικοφάρμακο σε πιατάκια.


Σε χώρους όπου κρίνεται απαραίτητο (π.χ. καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος) τοποθετούνται χαρτογραφημένοι μόνιμοι δολωματικοί σταθμοί ασφαλείας.

 

Η εργασία μας έχει αποδειχθεί αποτελεσματική. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη συνεργασία μας με Περιφέρειες, Δήμους, Αεροδρόμια, Εστιατόρια, Κέντρα Υγείας, Νοσοκομεία, Κλινικές, Σχολεία, Παιδικούς Σταθμούς, Κατασκηνώσεις, Στρατιωτικές Μονάδες, Ξενοδοχεία, Μεγάλες Εκδοτικές Εταιρείες, Εργοστάσια, Βιομηχανίες κ.τ.λ.

 
Social Buttons bookmark Υγειονομική Μέριμνα youtube Υγειονομική Μέριμνα facebook Υγειονομική Μέριμνα Εκτύπωση της Σελίδας του diagnoexpert.com twitter Υγειονομική Μέριμνα bookmark Υγειονομική Μέριμνα youtube Υγειονομική Μέριμνα facebook Υγειονομική Μέριμνα Εκτύπωση της Σελίδας του diagnoexpert.com twitter Υγειονομική Μέριμνα
© 2016 Υγειονομική Μέριμνα • τηλ: 210 85 44 464 - 5 • fax: 210 85 44 464 | Ψαρουδάκη 1-3, 104 45, Αθήνα